Ergis

Raporty bieżące

30 czerwca 2017, 21:21

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 27 czerwca 2017 roku.
Data: 30.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2017

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ERGIS S.A., które odbyło się 27 czerwca 2017 roku:

1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr:

- liczba posiadanych akcji: 15.207.718,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 15.207.718,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2017 roku: 64,46%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 38,56 %.

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- liczba posiadanych akcji: 7.800.000,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 7.800.000,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na WZA w dniu 27 czerwca 2017 roku: 33,06%,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 19,78 %.

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)

 
.