Ergis

Raporty bieżące

26 czerwca 2017, 17:38

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Tytuł raportu: Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Data: 26.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2017

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że dzisiaj, 26 czerwca 2017 roku, otrzymała od Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji zgłoszenie kandydatur Pana Marka Górskiego, Pana Macieja Grelowskiego, Pana Pawła Kaczorowskiego, Pani Katarzyny Górskiej-Bednarskiej, Pana Macieja Grelowskiego, Pana Waldemara Maja, Pana Macieja Stańczuka i Pana Tadeusza Iwanowskiego na członków Rady Nadzorczej Emitenta. Kandydatury zostały zgłoszone w związku ze zwołaniem na 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową 3 letnią kadencję. W opinii Finergis Investments Limited powyższe kandydatury gwarantują właściwe funkcjonowanie Rady Nadzorczej Ergis S.A.

Kandydatura Pana Tadeusza Iwanowskiego, jako członka niezależnego jest zgłaszana w związku z zaproponowaniem jej przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., reprezentujące Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", o czym spółka informowała w Raporcie bieżącym 23/2017.

W załączeniu życiorysy oraz zgody na kandydowanie pozostałych kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3) RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

.