Ergis

Raporty bieżące

30 maja 2017, 17:00

Zawarcie istotnej umowy zakupu przez Spółkę zależną

Tytuł raportu: Zawarcie istotnej umowy zakupu przez Spółkę zależną
Data: 30.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 11 maja 2017 roku informuje, że Spółka zależna MKF-Ergis GmbH z siedzibą w Berlinie zawarła dzisiaj umowę z firmą Bandera SpA na dostawę zasadniczych elementów do budowy linii produkcyjnej laminatów i folii PET z terminem dostawy w pierwszym kwartale 2018 r. Linia będzie zainstalowana w Berlinie, a całość inwestycji nie przekroczy 4 mln EUR. Inwestycja będzie finansowana bankowym kredytem inwestycyjnym w wysokości 3,8 mln EURO oraz ze środków własnych.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, że może ona mieć wpływ na ocenę potencjału gospodarczego Emitenta. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Nie istnieją powiązania między osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Emitenta i spółki zależnej oraz dostawcy linii.

 
.