Ergis

Raporty bieżące

25 maja 2017, 18:23

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku na godz. 17.00.

Tytuł raportu: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku na godz. 17.00.
Data: 25.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku na godz. 17.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., zwołane na dzień 27 czerwca 2017 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zostały przedstawione w załączniku.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1.

.