Ergis

Raporty bieżące

25 maja 2017, 18:03

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2017 roku godz. 17.00.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2017 roku godz. 17.00.
Data: 25.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2017 roku godz. 17.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że na dzień 27 czerwca 2017 roku na godz. 17.00 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERGIS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A., zgodnie z postanowieniami art. 4022 KSH oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załącznikach.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1

.