Ergis

Raporty bieżące

11 maja 2017, 14:16

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego spółki zależnej Emitenta
Data: 11.05.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd Ergis S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 11 maja 2017 roku Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu i wyraziła zgodę na przeprowadzenie w Spółce zależnej MKF-ERGIS GmbH inwestycji w nową linię do produkcji folii i laminatów z PET oraz na uzyskanie finansowania inwestycji kredytem bankowym w niezbędnej do realizacji tego projektu kwocie. Maksymalna wartość nakładów na zakup linii oraz rozbudowę infrastruktury została ustalona na 4 mln EURO.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
.