Ergis

Raporty bieżące

12 grudnia 2016, 19:11

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 12.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 50/2016

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 6 do 12 grudnia 2016 roku w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 6 – 12 grudnia 2016 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 34 408 akcji po średniej cenie 5,7554 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 20 644,80 złotych i stanowi 0,087 % w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych, do dnia 12 grudnia 2016 roku włącznie Emitent nabył (posiada) 672 302 akcji własnych, co stanowi 1,705% udziału w kapitale zakładowym.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Program skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 ust. 1 pkt 6

.