Ergis

Raporty bieżące

12 września 2016, 20:13

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 12.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2016

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 6 do 12 września 2016 roku w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 6 – 12 września 2016 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 51 702 akcji po średniej cenie 5,5043 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 31 021,20 złotych i stanowi ok 0,131 % w kapitale zakładowym.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych, do dnia 12 września 2016 roku włącznie Emitent nabył (posiada) 376 558 akcji własnych, co stanowi 0,955 % udziału w kapitale zakładowym.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 ust. 1 pkt 6