Ergis

Raporty bieżące

22 lipca 2016, 20:41

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 22.07.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2016

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje

o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 19 do 22 lipca 2016 roku w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 19 – 22 lipca 2016 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 21 140 akcji po średniej cenie 4,5256 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 12 684,00 złotych i stanowi ok 0,054 % w kapitale zakładowym i uprawnia do 0,054 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych, do dnia 22 lipca 2016 roku włącznie Emitent nabył (posiada) 280 334 akcji własnych, co stanowi 0,71 % udziału w kapitale zakładowym i 0,71 % głosów na walnym zgromadzeniu.

W związku z rozpoczynającym się 25 lipca 2016 roku okresem zamkniętym, Spółka nie będzie prowadziła skupu akcji własnych do dnia publikacji raportu za I półrocze 2016 roku.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 ust. 1 pkt 6

.