Ergis

Raporty bieżące

05 lipca 2016, 10:30

Zawarcie istotnej umowy

Tytuł raportu: Zawarcie istotnej umowy
Data: 05.07.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, że podpisał z firmą WINDMÖLLER & HÖLSCHER KG (Dostawca) z siedzibą w Lengerich (Niemcy) umowę na dostawę kluczowych elementów do budowy linii do produkcji folii nanoErgis za kwotę 4,5 mln Euro, z terminem dostawy do 1 maja 2017. Pozostałe elementy do budowy linii zostaną zakupione przez spółkę od innych dostawców. Zgodnie z informacją podaną przez Spółkę w raporcie bieżącym 26/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku, zakup będzie finansowany bankowym kredytem inwestycyjnym.

Powodem podania informacji do wiadomości publicznej jest fakt, że może ona mieć wpływ na ocenę potencjału gospodarczego Emitenta. S.A. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Nie istnieją powiązania między osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Emitenta i dostawcy linii.

 
.