Ergis

Raporty bieżące

30 czerwca 2016, 20:00

Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji dotyczącej wypłaty dywidendy
Data: 30.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku osiągniętego przez spółkę w latach poprzednich na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, informuje, że liczba akcji objętych dywidendą wynosi 39 230 778.

W dywidendzie nie uczestniczą akcje skupione przez Ergis w ramach programu skupu akcji własnych w liczbie 205 211.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 2