Ergis

Raporty bieżące

23 czerwca 2016, 22:11

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.
Data: 23.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2016 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ERGIS S.A., które odbyło się 23 czerwca 2016 roku:

1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr:

- liczba posiadanych akcji: 15.207.718,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 15.207.718,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2016 roku: 63,63 %,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 38,56 %.

 

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- liczba posiadanych akcji: 7.862.000,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 7.862.000,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na WZA w dniu 23 czerwca 2016 roku: 32,90 %,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 19,94 %.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)

 

 
.