Ergis

Raporty bieżące

23 czerwca 2016, 21:46

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego Emitenta

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego Emitenta
Data: 23.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Ergis S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu i upoważniła go do nabycia przez ERGIS S.A. i zainstalowania w Oddziale Spółki w Oławie linii do produkcji wielowarstwowej folii nanoErgis oraz poniesienia niezbędnych nakładów inwestycyjnych związanych z tą inwestycją w łącznej kwocie do 30 mln złotych oraz na uzyskanie finansowania inwestycji kredytem bankowym w niezbędnej do realizacji tego projektu kwocie.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie

.