Ergis

Raporty bieżące

23 czerwca 2016, 21:27

Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.
Data: 23.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2016

Treść uchwał podjętych na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2016 roku w Warszawie, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Treść uchwał wraz z ww. informacjami przedstawiono w załączniku.

Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad Zgromadzenia.

Żaden z akcjonariuszy, biorących udział w Zgromadzeniu, nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 5

 

.