Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2016, 22:33

Skup akcji własnych

Tytuł raportu: Skup akcji własnych
Data: 06.06.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2016

Skup akcji własnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") informuje, o przeprowadzonych transakcjach nabycia akcji własnych w okresie od 31 maja do 6 czerwca 2016 roku w ramach "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", o którym spółka informowała w raporcie bieżącym 10/2016 z dnia 16 maja 2016 roku.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Dom Maklerski mBank S.A. w dniach 31 maja – 6 czerwca 2016 roku nabył w imieniu własnym, na rachunek ERGIS S.A., na rynku regulowanym 26 896 akcji po średniej cenie 4,2453 złotych za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu.

Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 16 137,60 złotych i stanowi ok 0,07 % w kapitale zakładowym i uprawnia do 0,07 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Od rozpoczęcia skupu akcji własnych, do dnia 6 czerwca 2016 roku włącznie Emitent nabył (posiada) 132 450 akcji własnych, co stanowi 0,34 % udziału w kapitale zakładowym i 0,34 % głosów na walnym zgromadzeniu.

Podstawą prawną nabycia akcji jest "Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia", przyjęty uchwałą Zarządu ERGIS S.A. z dnia 16 maja 2016 roku w oparciu o Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych ERGIS S.A. w celu ich umorzenia" oraz Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie "wyrażenia zgody na nabycie przez ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akcji własnych w celu umorzenia oraz określenia zasad nabywania akcji własnych".

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych § 5 ust. 1 pkt 6

.