Ergis

Raporty bieżące

17 maja 2016, 18:57

Powołanie Zarządu ERGIS S.A. na nową kadencję.

Tytuł raportu: Powołanie Zarządu ERGIS S.A. na nową kadencję.
Data: 17.05.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2016

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki ERGIS S.A. na posiedzeniu w dniu 17 maja 2016 roku, w głosowaniach tajnych powołała na nową trzyletnią kadencję Zarząd Spółki tj. Pana Tadeusza Nowickiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Jana Polaczka powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Panowie Tadeusz Nowicki i Jan Polaczek pełnili te same funkcje w Zarządzie w minionej kadencji.

Uchwały o powołaniu Zarządu na nową kadencję wchodzą w życie z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ERGIS S.A. za rok obrotowy 2015.

 

Informacja o osobach powołanych do Zarządu:

 

Tadeusz Nowicki

Urodzony w 1958 roku, ukończył Politechnikę Warszawską oraz uzyskał tytuł doktora w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint-Etienne, Francja, 1988). Po sześciu latach pracy dla francuskiego Ministerstwa Przemysłu, został szefem działu badań i rozwoju CLAL - europejskiego lidera w dziedzinie przetwórstwa metali szlachetnych. Po fuzji z amerykańskim Engelhard Metals, którą współorganizował objął funkcję dyrektora technicznego Dywizji Platyny, odpowiadając w tym zakresie za trzy fabryki (Paryż, Londyn, Amsterdam). W styczniu 1998 roku objął dyrekcję ERG Wąbrzeźno. Od stycznia 1999 roku Tadeusz Nowicki zarządza, zorganizowaną pod Jego kierunkiem Grupą ERGIS. Pan Tadeusz Nowicki nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tadeusz Nowicki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Jan Polaczek

Urodzony w 1951 roku, ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej w 1975 roku, związany z handlem zagranicznym najpierw w Coopexim w Warszawie, a od 1985 do 1997 roku w Cefratex International w Paryżu, gdzie od 1986 roku pełnił funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego. Spółka reprezentowała interesy polskich central handlu zagranicznego jak Paged, Polcotex, Coopexim i Cepelia oraz takich producentów jak Fameg i Polamp-Piła rozwijając na dużą skalę współpracę z francuskimi sieciami wysyłkowymi takimi jak La Redoute, 3 Suisses, Quelle oraz sieciami m.in. Auchan, Carrefour, Habitat itp. Od 1998 r. związany z Grupą Ergis jako Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Handlowy w latach 1998-2000, a następnie od 2001 roku jako Dyrektor Pełnomocny nadzoruje sprawy eksportu. Pan Jan Polaczek nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jan Polaczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 21 i 22.