Ergis

Raporty bieżące

29 lutego 2016, 09:47

Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia.

Tytuł raportu: Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia.
Data: 29.02.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS S.A. informuje, że w firmie ExxonMobil Chemical Belgium z siedzibą w Antwerpii (Belgia), zostało złożone kolejne zamówienie na dostawę surowców do produkcji.

Złożone zamówienie jest zgodne z uzgodnionymi warunkami współpracy, tj. procedurą realizacji zamówień na rok 2016, limitami zakupów oraz warunkami płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie ww. uzgodnień realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca.

Łączna wartość dostaw i zamówień na surowiec, złożonych w ExxonMobil w 2016 roku wyniosła 21,5 mln zł. Szacuje się, że łączne obroty handlowe w 2016 roku wyniosą co najmniej 30 mln EURO.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych ERGIS S.A.

 

Podstawa prawna;

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3