Ergis

Raporty bieżące

24 lutego 2016, 18:16

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 22 lutego 2016 roku

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A. w dniu 22 lutego 2016 roku
Data: 24.02.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2016

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERGIS S.A., które odbyło się 22 lutego 2016 roku:

 

1. Finergis Investments Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr:

- liczba posiadanych akcji: 15.207.718,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 15.207.718,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ w dniu 22 lutego 2016 roku: 54,78 %,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 38,56 %.

 

2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- liczba posiadanych akcji: 7.800.000,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 7.800.000,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ w dniu 22 lutego 2016 roku : 28,10 %,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 19,78 %.

 

3. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie:

- liczba posiadanych akcji: 3.904.917,

- liczba przysługujących głosów z posiadanych akcji: 3.904.917,

- procentowy udział głosów w liczbie głosów na NWZ w dniu 22 lutego 2016 roku: 14,07 %,

- procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów: 9,90 %.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o ofercie, art. 70 pkt. 3)

 

 

 
.