Ergis

Raporty bieżące

20 stycznia 2016, 22:21

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 22 lutego 2016 roku na godz. 12.00.

Tytuł raportu: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 22 lutego 2016 roku na godz. 12.00.
Data: 20.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 5/2016

 

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 22 lutego 2016 roku na godz. 12.00 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., zwołane na dzień 22 lutego 2016 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem zostały przedstawione w załączniku.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1.

 

.