Ergis

Raporty bieżące

12 maja 2015, 18:02

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2015 roku na godz. 12.00.

Tytuł raportu: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2015 roku na godz. 12.00.
Data: 12.05.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2015

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2015 roku na godz. 12.00.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERGIS S.A., zwołane na dzień 9 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, w tym dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian Statutu, zostały przedstawione w załączniku.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 2 i 3.

 

.