Ergis

Raporty bieżące

07 maja 2014, 22:32

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2014 roku na godz. 12.00.

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2014 roku na godz. 12.00.
Data: 07.05.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 czerwca 2014 roku na godz. 12.00.

Podstawa prawna

Treść raportu:

Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 22 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że na dzień 5 czerwca 2014 roku, na godz. 12.00, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tamka 16 , 00-349 Warszawa.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS-EUROFILMS S.A., zgodnie z postanowieniami art. 4022 KSH oraz formularze pozwalające

na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Spółka przekazuje w załącznikach.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1

.