Ergis

Raporty bieżące

12 marca 2014, 19:54

Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia.

Tytuł raportu: Umowa znacząca - złożenie kolejnego zamówienia.
Data: 12.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że w firmie ExxonMobil Chemical Belgium z siedzibą w Antwerpii (Belgia), zostało złożone kolejne zamówienie na dostawę surowca podstawowego LLDPE.

Złożone zamówienie jest zgodne z uzgodnionymi warunkami współpracy, tj. procedurą realizacji zamówień na rok 2014, limitami zakupów oraz warunkami płatności, w tym uzyskiwania rabatów. Na podstawie ww. uzgodnień realizowane są jednostkowe dostawy (zamówienia) surowca.

Łączna wartość dostaw i zamówień na surowiec, złożonych w ExxonMobil w 2014 roku wyniosła 23,8 mln zł. Szacuje się, że łączne obroty handlowe w 2014 roku wyniosą co najmniej 25 mln EURO.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjmuje się wartość 10% kapitałów własnych ERGIS-EUROFILMS S.A.

 

Podstawa prawna;

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

 

 

 
.