Ergis

Raporty bieżące

30 stycznia 2014, 21:37

Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.
Data: 30.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 stycznia 2014 roku Spółka podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o kredyt długoterminowy w wysokości 17,7 mln PLN, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji związanych z zakupem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji folii stretch nanoERGIS. Kredyt będzie udostępniony w okresie od 31 stycznia do 30 czerwca 2014 roku. Spłata kredytu nastąpi w 20 kwartalnych ratach, począwszy od 31 marca 2015 roku.

Wartość powyższej umowy, wraz z podpisanymi w poprzednich dniach z Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie:

- przez Emitenta - umową o kredyt w rachunku bieżącym (w wysokości 12 mln z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej)

- przez spółkę zależną Emitenta, MKF-Ergis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zwiększający limit kredytu z 3 mln do 7 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki),

przekracza 10 % kapitału własnego ERGIS-EUROFILMS S.A.

Umowy zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie istnieją powiązania między osobami Zarządzającymi i Nadzorującymi Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta i Banku Kredytującego.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

 

 
.