Ergis

Raporty bieżące

23 stycznia 2014, 17:36

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Tytuł raportu: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
Data: 23.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 3/2014

Podstawa prawna

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Warszawie, informuje, że otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, osoby mającej dostęp do informacji poufnych, o dokonaniu sprzedaży w dniu 17 stycznia 2014 roku, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sesjach zwykłych

50 000 szt. akcji Emitenta po 3,95 zł za jedną akcję.

 

Podstawa prawna:

160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

 
.