Ergis

Raporty bieżące

23 stycznia 2014, 17:26

Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

Tytuł raportu: Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
Data: 23.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, które przedstawiają się następująco:

1) raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport za IV kwartał 2013 roku: 20.02.2014,

- skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku: 15.05.2014,

- skonsolidowany raport za III kwartał 2014 roku: 06.11.2014.

 

2) raport półroczny:

- skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2014 roku: 28.08.2014.

 

3) raport roczny:

- raport za 2013 rok: 29.04.2014,

- skonsolidowany raport za 2013 rok: 29.04.2014.

 

Podstawa prawna:

RMF GPW §100 ust.1

 

 
.