Ergis

Raporty bieżące

05 grudnia 2013, 20:02

Informacja o docelowej strukturze Finergis

Tytuł raportu: Informacja o docelowej strukturze Finergis
Data: 05.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu nr 21/2013 w związku z informacją o zbyciu przez Finergis Investments Limited części akcji Ergis-Eurofilms SA Emitent informuje:

Udziały w Finergis Investments Ltd. posiadali: DBG Eastern Europe II LP (51,0%) oraz Tadeusz Nowicki – Prezes Zarządu Emitenta (24,5%) i Marek Górski – przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta (24,5%). Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Finergis Investments Ltd, zmniejszenie stanu posiadania akcji Emitenta przez Finergis Investments Ltd. wiąże się z podjęciem decyzji przez fundusz DBG Eastern Europe II LP o zakończeniu inwestycji w Ergis-Eurofilms S.A. za pośrednictwem Finergis Investments Ltd. Jedynymi udziałowcami w Finergis Investments Limited zostaną docelowo Tadeusz Nowicki – Prezes Zarządu i Marek Górski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, którzy w związku z powyższą operacją zwiększą swoje pośrednie zaangażowanie finansowe w Ergis-Eurofilms SA.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 – informacje poufne 

.