Ergis

Raporty bieżące

05 grudnia 2013, 19:51

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA Ergis-Eurofilms S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w głosach na WZA Ergis-Eurofilms S.A.
Data: 05.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2013

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Warszawie, informuje, że powziął informację,

iż Finergis Investment Ltd. (dalej Finergis), w wyniku zawarcia pakietowych transakcji sprzedaży 8.480.000 akcji Emitenta na GPW w Warszawie w dniu 5 grudnia 2013 r., liczba akcji jaką dysponuje Finergis oraz liczba głosów kontrolowana przez Finergis zostały zmniejszone o 8.480.000 głosów.

W wyniku zawarcia ww. transakcji liczbę akcji posiadanych przez Finergis Investment Ltd. oraz liczbę głosów kontrolowanych przez Finergis na koniec dnia 5 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Liczba posiadanych akcji: 14.742.870

Procentowy udział w kapitale: 37,38

Liczba posiadanych głosów: 14.742.870

Procentowy udział w liczbie głosów: 37,38

 

Liczbę akcji i głosów, jaką dysponował Finergis przed zawarciem wyżej wymienionych transakcji zaprezentowano w poniższej tabeli:

 

Liczba posiadanych akcji: 23.222.870

Procentowy udział w kapitale: 58,89

Liczba posiadanych głosów: 23.222.870

Procentowy udział w liczbie głosów: 58.89

 

Finergis nie przewiduje dalszego zbywania akcji Emitenta w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

 

 

 
.