Ergis

Raporty bieżące

03 grudnia 2013, 12:12

Wykup obligacji.

Tytuł raportu: Wykup obligacji.
Data: 03.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2013 z dnia 13 listopada 2013 roku Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 2 grudnia 2013 roku Emitent dokonał wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji na podstawie uchwały nr 4 z dnia 28 października 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na kwotę 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych).

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie

.