Ergis

Raporty bieżące

14 października 2013, 07:20

Zawiadomienie od osoby zobowiązanej

Tytuł raportu: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej
Data: 14. 10. 2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2013
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. (dalej Emitent) z siedzibą w Warszawie, informuje, że otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki, osoby mającej dostęp do informacji poufnych, o dokonaniu sprzedaży w dniu 10 października 2013 roku, na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w sesjach zwykłych 40 000 szt. akcji Emitenta po 2,90 zł za jedną akcję. Podstawa prawna: 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
.