Ergis

Raporty bieżące

06 lipca 2007, 18:31

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA

Tytuł raportu: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA
Data: 06. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie od AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA. Zgodnie z pismem, w wyniku zarejestrowania przez Sąd w dniu 29 czerwca 2007 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ERGIS-EUROFILMS SA, ilość akcji Spółki posiadana przez Fundusze uprawnia do dysponowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ERGIS-EUROFILMS SA. Bezpośrednio przed rejestracją akcji nowej emisji, Fundusze posiadały 1.987.643 akcje, dające 1.987.643 głosy, stanowiące 11,16% udziału zarówno w kapitale zakładowym jak i ogólnej liczbie głosów. Po rejestracji Fundusze posiadają 1.987.643 akcje, stanowiące 4,12% udziału w kapitale zakładowym i 5,05% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.