Ergis

Raporty bieżące

04 lipca 2007, 22:52

Zawiadomienie o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA

Tytuł raportu: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA
Data: 04. 07. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2007
Podstawa prawna
Zarząd ERGIS-EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 3 lipca 2007 roku, otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA z siedzibą w Warszawie, występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" o stanie posiadania akcji ERGIS-EUROFILMS SA. Zgodnie z pismem, w wyniku zarejestrowania przez Sąd w dniu 29 czerwca 2007 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ERGIS-EUROFILMS SA, ilość akcji Spółki posiadana przez Fundusz uprawnia do dysponowania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ERIGS-EUROFILMS SA. Bezpośrednio przed rejestracją akcji nowej emisji, OFE PZU "Złota Jesień" posiadał 2.173.544 akcje, dające 2.173.544 głosy, stanowiące 12,77% udziału zarówno w kapitale zakładowym jak i ogólnej liczbie głosów. Po rejestracji Fundusz posiada 2.173.544 akcje i 2.173.544 głosy, stanowiące 4,50% udziału w kapitale zakładowym i 5,53% udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.