Ergis

Raporty bieżące

29 czerwca 2007, 22:57

Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Tytuł raportu: Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Data: 29. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2007
Oświadczenie Zarządu Eurofilms S.A. dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
Treść raportu:
Zarząd Eurofilms S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości oświadczenie w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego. Szczegółowy zakres zasad wraz z komentarzem określa załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Regulamin GPW § 29 pkt. 3
  • Zasady Ładu Korporacyjnego Ergis-Eurofilms SA (07.06.29)
.