Ergis

Raporty bieżące

29 czerwca 2007, 23:08

Rejestracja przez Sąd połączenia Eurofilms S.A. z ERGIS S.A.

Tytuł raportu: Rejestracja przez Sąd połączenia Eurofilms S.A. z ERGIS S.A.
Data: 29. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2007 roku, Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Sądu Gospodarczego zarejestrował połączenie Spółki Eurofilms S.A. ze Spółką ERGIS S.A. Połączenie obu spółek nastąpiło na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Ergis S.A. na Eurofilms S.A. za akcje, które Eurofilms S.A. wyda akcjonariuszom spółki Ergis S.A. Zgodnie z Planem Połączenia akcjonariuszom Ergis S.A. za 4.198.100 akcji Ergis S.A. zostanie wydanych 31.282.683 akcji zwykłych na okaziciela serii E Eurofilms S.A. Eurofilms S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów folii stretch (rozciągliwej) z polietylenu, ponadto jest producentem folii termokurczliwej PVC i dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP. Ergis S.A. jest największym na polskim rynku i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem folii PVC, granulatów PVC, tapet i paneli. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 14
.