Ergis

Raporty bieżące

08 czerwca 2007, 17:32

Informacja o nabyciu akcji Eurofilms S.A.

Tytuł raportu: Informacja o nabyciu akcji Eurofilms S.A.
Data: 08. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2007
Podstawa prawna
Zarząd Eurofilms S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2007 roku, zawiadomień w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od: 1. Pana Grzegorza Kędzierskiego – Członka Zarządu Eurofilms S.A. Zawiadomienie dotyczy nabycia 80.000 szt. akcji Eurofilms SA serii F po cenie emisyjnej 4,00 zł za każdą akcję. Transakcja nabycia miała miejsce poza rynkiem regulowanym (GPW) w trybie subskrypcji prywatnej w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Akcje zostały przydzielone Panu Grzegorzowi Kędzierskiemu w dniu 1.06.2007 roku, w Warszawie. 1. Pana Andrzeja Mielczarka – Członka Zarządu Eurofilms S.A. Zawiadomienie dotyczy nabycia 20.000 szt. akcji Eurofilms SA serii F po cenie emisyjnej 4,00 zł za każdą akcję. Transakcja nabycia miała miejsce poza rynkiem regulowanym (GPW) w trybie subskrypcji prywatnej w ramach Programu Opcji Menedżerskich. Akcje zostały przydzielone Panu Andrzejowi Mielczarkowi w dniu 1.06.2007 roku, w Warszawie. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
.