Ergis

Raporty bieżące

06 czerwca 2007, 19:03

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA.
Data: 06. 06. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 36/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 31 maja 2007 roku: 1. Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 8.962.549, - liczba głosów: 8.962.549, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 52,67 %, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na ZWZA w dniu 31 maja 2007: 69,81% 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 2.173.544, - liczba głosów: 2.173.544, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 12,77 %, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na ZWZA w dniu 31 maja 2007: 16,93% 3. AIG Fundusz Inwestycyjny Otwartego Małych i Średnich Spółek z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 823.998, - liczba głosów: 823.998, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 4,84%, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na ZWZA w dniu 31 maja 2007: 6,42% 4. AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 662.080, - liczba głosów: 662.080, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 3,89%, - udział w liczbie głosów w stosunku do głosów reprezentowanych na ZWZA w dniu 31 maja 2007: 5,16% Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt 3
.