Ergis

Raporty bieżące

31 maja 2007, 22:30

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej EUROFILMS S.A.
Data: 31. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 30/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 31 maja 2007 roku, w głosowaniu tajnym odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Paczuskiego i w jego miejsce wybrało do Rady Nadzorczej Pana Piotra Wieczorkiewicza. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej wynikają ze zmian w akcjonariacie spółki. Informację o powołanym członku Rady Nadzorczej: Pan Piotr Wieczorkiewicz, lat 34, w 1997 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2001 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: Od września 2004 Kancelaria radcowska przy współpracy z radcami prawnymi Dobiesławem Stefaniakiem i Tomaszem Szczęsnym, Od stycznia 2004 Indywidualna kancelaria radcy prawnego, 12.1996 – 12.2003 Allen&Overy, dział korporacyjny (od 2001 roku – senior lowyer) Ponadto: 1. praktyka w kancelarii Łukowicz i partnerzy w Warszawie, 2. praktyka w Central Europe Trust w Londynie, 3. praktyka w kancelarii racy prawnego Anny Staniszewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: 1. bieżąca obsługa prawna na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego, 2. doradzanie inwestorom w procesach prywatyzacyjnych włączając badanie stanu prawnego oraz uczestniczenie w negocjacjach umów prywatyzacyjnych, w szczególności w sektorze farmaceutycznym i przemyśle ciężkim, 3. doradztwo przy transakcjach z zakresu fuzji i przejęć oraz krajowych i międzynarodowych transakcjach nabycia akcji i udziałów jak również przedsiębiorstw, 4. doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami i procesu inwestycyjnego, włączając nabycie, finansowanie inwestycji, różne stadia procesu budowlanego oraz komercjalizację budynków, w tym uczestniczenie w procedurach i sporach administracyjnych, jak również doradzanie w zakresie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz związanych z procesem inwestycyjnym zagadnień planowania przestrzennego, prawa górniczego i ochrony zabytków. Znajomość języków obcych: angielski – biegła rosyjski - podstawowa francuski - podstawowa Inne: Publikacje w zakresie wybranych zagadnień obrotu nieruchomościami i planowania przestrzennego. Pan Piotr Wieczorkiewicz nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 21 i 22
.