Ergis

Raporty bieżące

31 maja 2007, 23:11

Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 31 maja 2007 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 31 maja 2007 roku.
Data: 31. 05. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 31/2007
Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 31 maja 2007 roku.
Treść raportu:
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 31 maja 2007 roku w Warszawie. Treść uchwał przedstawiono w załączniku. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 5
.