Ergis

Raporty bieżące

25 kwietnia 2007, 22:19

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2007 roku.

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2007 roku.
Data: 25. 04. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 24/2007
Podstawa prawna
Zarząd Eurofilms S.A. informuje, że raport za I kwartał 2007 roku, którego termin publikacji został wyznaczony na dzień 27 kwietnia 2007 roku (jak podano w raporcie bieżącym nr 6/2007 z dnia 23 stycznia 2007 roku), zostanie opublikowany w dniu 7 maja br. Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego jest związana ze zmianą zasad sporządzania sprawozdań finansowych z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowe Standardy Rachunkowości na podstawie decyzji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 6 marca 2007 roku (uchwały NWZA z tego dnia zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 12/2007). Przekształcenie sprawozdań wymaga większego zaangażowania czasowego na przygotowanie sprawozdania kwartalnego. Podstawa prawna: RMF GPW § 100 ust. 2
.