Ergis

Raporty bieżące

13 kwietnia 2007, 22:10

Opinia biegłego rewidenta na okoliczność zbadania planu połączenia Spółek - korekta

Tytuł raportu: Opinia biegłego rewidenta na okoliczność zbadania planu połączenia Spółek - korekta
Data: 13. 04. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2007
Opinia biegłego rewidenta na okoliczność zbadania planu połączenia Spółek - korekta
Treść raportu:
Zarząd Eurofilms S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2007 roku, otrzymał poprawioną opinię biegłego rewidenta, wydaną na okoliczność zbadania planu połączenia spółek Eurofilms S.A. i Ergis S.A. Raport bieżący nr 19/2007 wraz z opinią biegłego rewidenta został opublikowany 5 kwietnia 2007 roku. Korekta dotyczy oczywistej pomyłki pisarskiej. W punkcie II. "Ustalenia wstępne" opinii biegłego rewidenta było: "-bilansów i rachunków zysków i strat sporządzonych na dzień 1.01.07 r" "- ustalenie wartości majątku ERGIS S.A. za dzień 1.01.2007 r." powinno być: "-bilansów i rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 1.02.07 r" "- ustalenie wartości majątku ERGIS S.A. za dzień 1.02.2007 r." Do aktualnego raportu dołączamy skorygowaną opinię w wyżej wskazanym zakresie. Podstawa prawna: RMF GPW §19 ust.2 pkt.3
.