Ergis

Raporty bieżące

05 kwietnia 2007, 18:22

Opinia biegłego rewidenta na okoliczność zbadania planu połączenia Spółek

Tytuł raportu: Opinia biegłego rewidenta na okoliczność zbadania planu połączenia Spółek
Data: 05. 04. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2007
Opinia biegłego rewidenta na okoliczność zbadania planu połączenia Spółek
Treść raportu:
Zarząd Eurofilms S.A. w załączeniu przekazuje, otrzymaną w dniu dzisiejszym, opinię biegłego rewidenta, wyznaczonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do zbadania planu połączenia Spółek EUROFILMS S.A. i ERGIS S.A.. Podstawa prawna: RMF GPW §19 ust.2 pkt.3
.