Ergis

Raporty bieżące

30 marca 2007, 22:24

Sprawozdanie Zarządów Eurofilms S.A. oraz Ergis S.A. uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.

Tytuł raportu: Sprawozdanie Zarządów Eurofilms S.A. oraz Ergis S.A. uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.
Data: 30. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2007
Sprawozdanie Zarządów Eurofilms S.A. oraz Ergis S.A. uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.
Treść raportu:
Zarząd Eurofilms S.A. w załączeniu przekazuje, podpisane w dniu 30 marca 2007 roku, sprawozdania Zarządów Eurofilms S.A. i Ergis S.A., sporządzone zgodnie z art. 501 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne. Podstawa prawna: RMF GPW §19 ust.2 pkt.2
.