Ergis

Raporty bieżące

07 marca 2007, 19:04

Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 6 marca 2007 roku.

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 6 marca 2007 roku.
Data: 07. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2007
Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 6 marca 2007 roku.
Treść raportu:
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 6 marca 2007 roku w Warszawie. Treść uchwał przedstawiono w załączniku. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 5
.