Ergis

Raporty bieżące

07 marca 2007, 19:08

Sporządzenie jednolitej treść Statutu Spółki.

Tytuł raportu: Sporządzenie jednolitej treść Statutu Spółki.
Data: 07. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2007
Sporządzenie jednolitej treść Statutu Spółki.
Treść raportu:
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości jednolitą treść Statutu Spółki, przyjętego Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 6 marca 2007 roku. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 2
.