Ergis

Raporty bieżące

07 marca 2007, 19:12

Powołanie Członka Rady Nadzorczej EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej EUROFILMS S.A.
Data: 07. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 6 marca 2007 roku, w głosowaniu tajnym wybrało do Rady Nadzorczej Pana Pawła Kaczorowskiego. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej miało na celu uzupełnienia jej składu w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej, złożoną w dniu 22 stycznia br., przez Pana Tadeusza Nowickiego i Pana Marka Krygiera, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2007. Informacja o powołanym członku Rady Nadzorczej: Pan Paweł Kaczorowski, lat 38, żonaty, w 1993 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magister prawa. W 1998 roku ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Przebieg pracy zawodowej: Od maja 2003 Właściciel Kancelarii Adwokackiej Paweł Kaczorowski 1999–04.2003 Adwokat - wspólnik w Spółce "P. Szelenbaum - K. Kiełczewski - P. Kaczorowski i Partnerzy" Adwokacka Spółka Komandytowa w Warszawie, 1998 – 1999 Aplikant adwokacki – prawnik w spółce prawniczej "Geert Oetken, Konrad Kiełczewski, Piotr Szelenbaum" Sp. z o.o. w Warszawie, 1996 – 1998 Aplikant adwokacki – prawnik w spółce prawniczej "Dr Andreas Remin & Partner" Sp. z o.o. w Warszawie, 1994 – 1996 Aplikant adwokacki – prawnik w spółce prawniczej "Geert Oetken, Andreas Remin, Piotr Szelenbaum" Sp. z o.o. w Warszawie, 1993 – 1994 Prawnik w Korporacji Prawników VIP Sp. z o.o. w Warszawie, 1992 – 1993 Prawnik w Kancelarii Adwokackiej adwokata Wojciecha Tomczyka w Warszawie Inna działalność: 2006 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Spółki "Zakłady Mięsne Płock" SA, 2003 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Spółki "ERGIS" S.A., 2000 – 2002 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki "Uzdrowisko Krynica – Żegiestów" S.A., 1999 – 2000 Członek Rady Nadzorczej Spółki "Stocznia Remontowa NAUTA" S.A., Członek Rady Nadzorczej Spółki "Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe" S.A., 1999 – obecnie Likwidator Spółki "WERU Polska" Sp. z o.o.. Pan Paweł Kaczorowski nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 22
.