Ergis

Raporty bieżące

07 marca 2007, 19:18

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZA.
Data: 07. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 6 marca 2007 roku: 1. Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 8.962.549, - liczba głosów: 8.962.549, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 52,67 %, - udział w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 6 marca 2007: 68,34% 2. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 2.173.544, - liczba głosów: 2.173.544, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 12,77%, - udział w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 6 marca 2007: 16,57% 3. AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 902.136, - liczba głosów: 902.136, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 5,30%, - udział w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 6 marca 2007: 6,88% 4. AIG Fundusz Inwestycyjny Otwartego Małych i Średnich Spółek z siedzibą w Warszawie: - liczba posiadanych akcji: 870.000, - liczba głosów: 870.000, - udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów: 5,11%, - udział w liczbie głosów reprezentowanych na NWZ w dniu 6 marca 2007: 6,63% Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt 3
.