Ergis

Raporty bieżące

01 marca 2007, 19:10

Podpisanie planu połączenia spółek Eurofilms S.A. i Ergis S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie planu połączenia spółek Eurofilms S.A. i Ergis S.A.
Data: 01. 03. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2007
Podpisanie planu połączenia spółek Eurofilms S.A. i Ergis S.A.
Treść raportu:
Zarząd Eurofilms S.A. informuje, że 28 lutego 2007 roku, został podpisany plan połączenia EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie z Ergis S.A. z siedzibą w Warszawie oraz złożono zgłoszenie planu połączenia we właściwym Sądzie Rejestrowym. Połączenie ma na celu doprowadzenie do utworzenia firmy będącej największym producentem folii i jednym z największych podmiotów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Eurofilms S.A. jest jednym z największych w Polsce producentów folii stretch (rozciągliwej) z polietylenu, ponadto jest producentem folii termokurczliwej PVC i dystrybutorem folii polipropylenowej BOPP. Ergis S.A. jest największym na polskim rynku i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem folii PVC, granulatów PVC, tapet i paneli. Połączenie obu spółek nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Ergis S.A. na Eurofilms S.A. za akcje które Eurofilms S.A. wyda Akcjonariuszom spółki Ergis S.A. Zgodnie z Planem Połączenia, parytet wymiany akcji Ergis S.A. na akcje Eurofilms S.A. jest następujący: za 4.198.100 akcji Ergis S.A. w wyniku połączenia Eurofilms S.A. i Ergis S.A., Akcjonariuszom Ergis S.A. wydanych zostanie 31.282.683 akcji zwykłych na okaziciela serii E Eurofilms S.A. Wraz z niniejszym raportem Spółka przekazuje Plan Połączenia, sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z dokumentami o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Pisemna opinia biegłego zostanie podana do publicznej wiadomości po wyznaczeniu biegłego przez sąd rejestrowy oraz po sporządzeniu przez niego opinii. Wraz z opinią zostanie przekazane do publicznej wiadomości sprawozdanie Zarządu Spółki, sporządzone na podstawie art. 501 Kodeksu spółek handlowych. Podstawa prawna: RMF GPW §19 ust.2 pkt.1
.