Ergis

Raporty bieżące

09 lutego 2007, 19:55

Zawiadomienie o przekroczeniu 12% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu 12% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.
Data: 09. 02. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 8 lutego 2007 roku, otrzymał zawiadomienie od AMPLICO LIFE Pierwsze Amerykańsko-Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie, przesłane w imieniu jego akcjonariusza – American Life Insurance and Reinsurance Company (ALICO), dotyczące stanu posiadania akcji Eurofilms SA. Zgodnie z pismem, według stanu na dzień 7 lutego 2007 roku, ALICO posiada pośrednio 2.073.412 akcji, stanowiących 12,18% kapitału zakładowego Eurofilms SA i uprawniające do 12,18% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Bezpośrednio przed wyżej wymienioną zmianą udziału, ALICO posiadało pośrednio jedynie poprzez AIG Fundusze Inwestycyjne Otwarte zarządzane przez AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, 1.929.515 akcji Spółki, które stanowiły 11,33% kapitału zakładowego i ogółu głosów na WZA Spółki. Ponadto zgodnie z przekazaną informacją, dalsze ewentualne zwiększanie zaangażowania w Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia jest uzależnione od sytuacji rynkowej. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.