Ergis

Raporty bieżące

30 stycznia 2007, 19:38

Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.

Tytuł raportu: Zawiadomienie o przekroczeniu 10% udziału w głosach na WZA EUROFILMS S.A.
Data: 30. 01. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 7/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. informuje, że w dniu 29 stycznia 2007 roku, otrzymał zawiadomienie od AIG Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, dotyczące stanu posiadania akcji Eurofilms SA. Według stanu na dzień 26 stycznia 2007 roku, AIG TFI SA posiada 1.762.996 akcji, stanowiących 10,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 10,36% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Bezpośrednio przed wyżej wymienioną zmianą udziału, AIG TFI SA posiadało 1.611.197 akcji Spółki, które stanowiły 9,46% kapitału zakładowego i ogółu głosów na WZA Spółki. Ponadto AIG TFI SA przekazało informację, że dalsze ewentualne zwiększanie zaangażowania w Spółkę w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia jest uzależnione od sytuacji rynkowej. Podstawa prawna: Ustawa o ofercie, art. 70 pkt.1
.