Ergis

Raporty bieżące

23 stycznia 2007, 18:46

Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 roku

Tytuł raportu: Terminy publikacji raportów okresowych w 2007 roku
Data: 23. 01. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2007
Podstawa prawna
Zarząd EUROFILMS S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku, które przedstawiają się następująco: 1) raporty kwartalne: - raport za czwarty kwartał 2006 roku: 06.02.2007, - raport za pierwszy kwartał 2007 roku: 27.04.2007, - raport za drugi kwartał 2007 roku: 02.08.2007, - raport za trzeci kwartał 2007 roku: 30.10.2007 2) raport półroczny: - raport za pierwsze półrocze 2007 roku: 27.09.2007 3) raport roczny: - raport za 2006 rok: 07.02.2007 Podstawa prawna: RMF GPW § 100 ust. 1
.