Ergis

Raporty bieżące

22 stycznia 2007, 23:01

Zmiany w składzie Zarządu

Tytuł raportu: Zmiany w składzie Zarządu
Data: 22. 01. 2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2007
Podstawa prawna
Zarząd Spółki EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że uchwałą Rady Nadzorczej nr 34/II/2007 z dnia 22 stycznia 2007 roku dokonano następujących zmian w składzie Zarządu Spółki: 1. odwołano Pana Grzegorza Kędzierskiego z funkcji Prezesa Zarządu, pozostawiając go na stanowisku Członka Zarządu; 2. powołano Pana Tadeusza Nowickiego na funkcję Prezesa Zarządu Eurofilms S.A. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały, tj. 22 stycznia 2007 roku. Informacja o powołanym Prezesie Zarządu: Pan Tadeusz Nowicki, lat 48, wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ponadto uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w Ecole des Mines de Saint Etienne, Francja. Pan Tadeusz Nowicki jest również Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym ERGIS S.A. Pomiędzy Panem Tadeuszem Nowickim a pozostałymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. Przebieg pracy zawodowej: Pan Tadeusz Nowicki kolejno pracował: – w latach 1983–1989 w Ministerstwie Przemysłu we Francji jako Inżynier Badawczy, – w latach 1989–1995 w Koncernie Comptoir Lyon-Alemand Louyot we Francji jako Szef Działu Badań i Rozwoju Metalurgii, – w latach 1995–1997 w Engelhard - Comptoir Lyon-Alemand-Louyot we Francji, jako Dyrektor Techniczny Dywizji Platyny, Członek Zarządu Dywizji, – od roku 1997 w ERGIS S.A. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny. Pan Tadeusz Nowicki jest udziałowcem w Finergis Investments Limited. Pan Tadeusz Nowicki nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 21 i 22
.